MY FOLLOWERS

Monday, October 12, 2015

Artikel - Bentuk Ziarah Kubur Yang Bidaah

Kredit kepada:Youtube, Syok.org, 1manhajsalaf
Gambar ihsan:Google Images


Assalamualaikum......
Ziarah bid'ah yang dihukumi bid'ah sahaja

Ertinya tidak sampai kepada kesyirikan, seperti ziarah kubur untuk berdoa kepada Allah di sana dengan menyakini adanya keberkahan kubur tersebut. Atau untuk mengelilinginya dan meminta kepada Allah di sana. Atau untuk membaca al-Quran yang pahalanya disampaikan kepada mayat. Ini termasuk bid'ah yang terkadang menjadi dosa besar. Pelakunya dikhuatiri akan terjerumus kepada kesyirikan. [Kerana syaitan sangat ingin dan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia].


Ziarah bid'ah yang mengandungi kesyirikan

Yakni ziarah kubur untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut (berdoa kepada selain Allah). Atau untuk istighasah (memohon pertolongan), meminta bantuan, keselamatan, kesembuhan dari penyakit, dilapangkan dari penderitaan, dan lain-lain. Ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Ziarah seperti ini diambil daripada penyembahan kepada berhala [kerana mereka mempertuhankan penghuni kubur].


Sebahagian bentuk ziarah yang bid'ah:
  • Menentukan waktu tertentu untuk ziarah kubur, seperti di setiap dua hari raya atau pada setiap bulan, minggu, atau seperti mereka yang berziarah di setiap hari Jumaat sahaja. Dan mereka menentukan waktu-waktu itu sahaja, tanpa melakukannya di waktu-waktu yang lain. 
  • Berdiri di depan kuburan sambil meletakkan tangannya seperti orang yang sedang solat.
  • Membawa msuhaf ke kuburan dengan niat mengambil berkah atau untuk membacanya atas mayat.
  • Membaca surah al-Fatihah atau surah Yaasiin untuk arwah para penghuni kubur.
  • Bermaksud untuk berdoa di kuburan dengan mengharapkan dikabulkannya doa tersebut.
  • Meletakkan bunga atau pepohonan di atas kuburan.


Ziarah Syirik

Mengadakan sekutu bagi Allah. Sekutu ertinya yang masuk dan bercampur dengan yang lain dalam urusan apa pun. Termasuk ke dalam makna ini adalah syirkah (persekutuan) antara dia orang atau lebih dalam segala perkara.  

Sedangkan syirik menurut istilah adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam rububiyyah atau uluhiyyah-Nya. Pada umumnya kesyirikan terjadi pada tauhid uluhiyyah, yakni dalam berbagai peribadatan, seperti menyembelih, bernazar, takut dan mengharap kepada selain Allah, dan lain-lain.


Sebahagian bentuk ziarah yang syirik
  • Menziarahi kuburan para Nabi, wali atau orang yang soleh dengan sangkaan bahawa dengan keberkahannya para penziarah akan mendapatkan rezeki atau pertolongan.
  • Berziarah kepada kuburan para Nabi, wali atau orang yang soleh, lalu mereka meminta pertolongan anak dan lain-lain.

Tuntutan praktis Ta'ziyah dan Ziarah Kubur, oleh: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah.Sumber rujukan:  SINI  |  SINI  |  SINI  |  

No comments: