MY FOLLOWERS

Wednesday, January 11, 2012

Artikel - Sekarang Baru Faham....Jangan Ucap Sebarangan!!

Kredit kepada: Syok.org
Gambar ihsan: Owned


Assalamualaikum.....

David: Morning..wat a great day..
Muslim: morning..so, hows ur Christmas?
David:great..will be enjoying very soon...
Muslim: good.
David: No wish for me?
Muslim: Islam respects the non Muslim, but to greet other religion is not allowed.
David: but why?
Muslim: seems like we cant stop u to drink liquor, but we cant drink it..
David: But many of Muslim did wish for me..
Muslim: can you confess our confession of faith?(syahadah)?
David: NO!..can not!..it will effect my faith..
Muslim: but y?just a word....say it..
David: now i am understand


Jumhur ulama kontemporari (terkini) membolehkan mengucapkan Selamat Hari Natal. Di antaranya Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahawa perubahan keadaan global adalah faktor yang menjadikannya berbeza dengan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam mengharamkan pengucapan selamat hari-hari Agama orang-orang Nasrani atau yang lainnya.

"Aku (Yusuf al Qaradhawi) membolehkan pengucapan itu apabila mereka (orang-orang Nasrani atau bukan muslim lainnya) adalah orang-orang yang cintakan kedamaian terhadap kaum muslimin, lebih-lebih lagi apabila ada hubungan khusus antara dirinya (bukan muslim) dengan seorang muslim, seperti kerabat, jiran tetangga, teman kuliah, teman kerja dan lain-lainnya. Hal ini termasuk di dalam berbuat kebajikan yang tidak dilarang Allah s.w.t. namun dicintai-Nya sebagaimana Dia s.w.t. mencintai berbuat adil."

Firman Allah s.w.t.:


“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” - Surah al-Mumtahanah: ayat 8

Lebih-lebih lagi jika mereka mengucapkan Selamat Hari Raya kepada kaum muslimin.

Firman Allah s.w.t.:


“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.” - Surah an-Nisaa: ayat 86

Lembaga Riset dan Fatwa Eropah juga membolehkan pengucapan selamat ini jika mereka bukan termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin khususnya dalam keadaan dimana kaum muslimin minoritas seperti di Barat. 

Setelah memaparkan berbagai dalil, Lembaga ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: "Tidak dilarang bagi seorang muslim atau Markaz Islam memberikan selamat atas perayaan ini, baik dengan lisan mahupun pengiriman kad ucapan yang tidak menampilkan simbol mereka atau berbagai ungkapan keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti salib."


Sumber

No comments: